Kredyty hipoteczne a zdolność kredytowa

Kredyty hipoteczne są szczególnym rodzajem kredytu. Są to kredyty udzielane pod zabezpieczeniem na nieruchomości, czyli na podstawie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Zdolność kredytowa jest mierzona nie tylko w przypadku kredytów hipotecznych, ale każdych innych kredytów czy pożyczek. Za każdym razem, gdy osoba fizyczna lub firma stara się o kredyt, bank musi oszacować, czy będzie ona mogła spłacić ten kredyt w określonym terminie. Bank bada, więc zdolność kredytową. Ma ona niezwykle ważny wpływ na możliwość zaciągnięcia kredytu, oraz na jego wysokość i okres spłaty. Kredyty hipoteczne są jednymi z najdłuższych na rynku, dlatego też w tym przypadku zdolność kredytowa jest mierzona niezwykle dokładnie. Bank mierzy wpływy i wydatki, aby ocenić, czy kredytobiorca jest w stanie udźwignąć obarczenie go kredytem. Gdy bank się pomyli, lub zdolność kredytowa kredytobiorcy zmieni się w okresie kredytowania, bank może mieć problemy związane z niewpływaniem środków. W przypadku kredytów hipotecznych, czy też pożyczek hipotecznych, bank może zrekompensować straty wynikające z braku wpłat dzięki sprzedaży całości lub części nieruchomości. Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem, aczkolwiek oprócz niej mają także znaczenie inne czynniki, takie jak rynkowe stopy procentowe, które również mają wpływ na kredyt.

Read more »